Nacházíte se zde:

Oznámení o jmenování

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů


Níže podepsaná Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s. r. o., zastoupená jednatelem společnosti Mgr. Miluší Pacíkovou, tímto ve smyslu čl. 37, odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ohlašuje dozorovému orgánu, že byl pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů jmenován zaměstnanec naší školy Ing. Pavel Bohanes.

Svůj souhlas s výkonem funkce pověřence osobních údajů vyjadřuje Ing. Pavel Bohanes podpisem této listiny.

………………………………….

Ing. Pavel Bohanes

pověřenec pro ochranu osobních údajů

………………………………….

 Mgr. Miluše Pacíková

ředitelka školy a jednatel společnosti