Nacházíte se zde:

Absolvent

Nejen uplatnění a kompetence absolventa

Předpoklady absolventa Soukromé střední odborné školy Frýdek-Místek, s.r.o., oboru socíální činnost

Čtyřleté studium určené pro chlapce a dívky z 9. tříd je ukončeno maturitní zkouškou.

Pětileté studium určené pro dálkovou formu ukončeno maturitní zkouškou.

Zkrácené studium určené pro dálkovou formu s již ukončeným středním vzděláním (výuční list) ukončeno maturitní zkouškou.

Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajištění přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizace (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických a jiných schopností a potřeb, telefonování, dopisování, návštěvy lékaře..., jednoduché rehabilitační úkony, pracovní terapie, denní program s klienty).

Absolvent získává teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost. Osvojí si různé výtvarné techniky, pohybové dovednosti, vytváří a realizuje samostatně i v týmu volnočasové aktivity.

Získá potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a komunikace a ze zdravotních nauk, orientuje se v systému sociálních služeb, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení, seznámí se s cíli a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům a přístupům k jejich řešení.