Nacházíte se zde:

Digitalizujeme školu

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

 

Škola je zapojena v projektu Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1 který soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Konkrétní cíle komponenty

  1. Revidovat kurikulum, podpořit IT vzdělávání a smysluplné zapojování digitálních technologií do výuky
  2. Implementace revidovaného kurikula a rámce DigCompEdu
  3. Prevence digitální propasti a zvýšení úrovně digitalizace škol