Nacházíte se zde:

Projekt EU - peníze středním školám

 

  Příjemce je uveden v seznamu všech příjemců podpory z OP VK, který zveřejňuje MŠMT na svých webových stránkách www.msmt.cz. Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců – uvedeno na portálu Benefit 7/publicita Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
● čtenářská a informační gramotnost
● cizí jazyky
● využívání ICT
● matematika
● odborné kompetence
● finanční gramotnost
● inkluzívní vzdělávání
● mentoring
Projekt - základní identifikátory
Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Název projektu EU peníze školám
Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0499
Zkrácený název EU Peníze
Harmonogram projektu
Zahájení 12.10.2012
Ukončení 18.10.2012
Doba trvání 24 měsíců
Obsah - cíl projektu
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České   republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Veškeré výstupy digitalních učebních materiálu jsou volně dostupné na portále dumy.cz,

příklad jednoho vloženého DUMu.

Ostatní Dumy naleznente zde po stisknutí odkazu Další materiály školy

 

30.4.2014 proběhla závěrečná konference za účasti celého realizačního týmu.

Součástí programu byla i ukázka z tvorby digitálních učebních materiálů:

-   šablony III/2
-   šablony II/2

Zápis z průběhu konference

Závěrečná prezentace