Nacházíte se zde:

Náplň - veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

společná část profilová část
2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2-3 povinné zkoušky:
- stanovuje dle ŠVP ředitelka školy

Společná část MZ - povinná zkouška

 • Český jazyk a literatura
  • ústní zkouška
  • didaktický test
  • písemná práce
 • Volitelný předmět:
  • Cizí jazyk (Anglický - Německý - Ruský)
   • ústní zkouška
   • didaktický test
   • písemná práce
  • Matematika
   • didaktický test

Profilová část MZ - povinná zkouška

 1. Praktická zkouška - forma vypracování maturitní práce v časovém předstihu a její obhajoba před maturitní komisí (pozn.: téma a zadání práce se zachovává i pro opravnou zkoušku)
 2. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí - Veřejná správa (25 témat)
 3. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí - Právo (25 témat)