Veřejnosprávní činnost

učební plán dálkového studia, kombinace předmětů mezi ročníky vyhrazena

Předmět zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
Povinné předměty
Český jazyk a literatura CJL * * * * *
Anglický jazyk a konverzace AJ * * * * *
Německý jazyk a konverzace NJ * * * * *
Ruský jazyk a konverzace RJ * * * * *
Matematika MAT * * * * *
Občanská nauka OBN   * *    
Biologie a ekologie BIE *        
Dějepis DEJ * *      
Zeměpis ZEM *        
Aplikovaná psychologie APS     * * *
Společenská kultura SPK   *      
Právo PRA * * * * *
Veřejná správa VES * * * * *
Ekonomika a sociální politika ESP   * *    
Písemná a elektronická komunikace PEK *        
Informatika a výpočetní technika IVT     * * *
Účetnictví UCE   *      
Výběrové předměty
Eurospráva ERS     * *  
Praxe PX   * * * *

 Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít