Nacházíte se zde:

Náplň - sociální činnost

Sociální činnost

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní ústní a písemné). Aby žák uspěl u maturitní zkoušky, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Společná část MZ - povinná zkouška

 • Český jazyk a literatura
  • didaktický test
 • Volitelný předmět:
  • Cizí jazyk (Anglický - Ruský)
   • didaktický test
  • Matematika
   • didaktický test

Profilová část MZ - povinná zkouška

 1. Maturitní práce s obhajobou - forma vypracování maturitní práce v časovém předstihu a její obhajoba před maturitní komisí (pozn.: téma a zadání práce se zachovává i pro opravnou zkoušku)
 2. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí - Pedagogika a psychologie 
 3. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí - Sociální péče 
 4. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí - Český jazyk a literatura 
 5. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí - Cizí jazyk (anglický jazyk, ruský jazyk)

Písemná část MZ - povinná zkouška

 1. Český jazyk - slohová práce
 2. Cizí jazyk - slohová práce (anglický jazyk, ruský jazyk)

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky