Nacházíte se zde:

Dálkové studium

Sociální činnost

učební plán dálkového studia, kombinace předmětů mezi ročníky vyhrazena

Předmět zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
Povinné předměty
Český jazyk a literatura CJL * * * * *
Anglický jazyk a konverzace AJ * * * * *
Ruský jazyk a konverzace RJ * * * * *
Matematika MAT * * * * *
Občanská nauka OBN   * *    
Biologie a ekologie BIE *        
Dějepis DEJ * *      
Výběrové předměty
Estetická výchova ESV *        
Zdravotní tělesná výchova ZTV * *      
Informatika a výpočetní technika IVT     * * *
Ekonomika a sociální politika ESP   * *    
Psychologie PSY     * * *
Pedagogika PED       * *
Sociální péče SOC   * * * *
Zdravotní nauka ZDN   * *    
Osobnostní výchova OSV *        
Organizace volného času OVC   *      
Právo PRA       *  
Praxe PX   * * * *
Písemná elektronická komunikace PEK *