Nacházíte se zde:

Slovo ředitelky

Vážení rodiče, vážení žáci a žákyně,

dovolte mi úvodem připomenout nejvýznamnější události a mezníky z historie i současnosti naší školy. Když se řekne, Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o., může každý pamětník prokazatelně říci, že právě ona se zcela zaslouženě řadí k průkopníkům soukromého školství po roce 1989. Jsme právem hrdi, že naše škola ukázala směr dalším soukromým subjektům v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže a dospělých.

Založení naší školy je datováno ke dni 1. 9. 1991. V letošním školním roce si připomínáme další výročí od doby, kdy škola byla zařazena rozhodnutím MŠMT ČR do sítě škol a tak slavnostně zahájila provoz. Prošla mnoha proměnami, které byly spjaty se sídlem školy, názvy školy i vyučovacími strukturami. K nejzásadnější změně dochází k 1. 9. 1996, kdy ředitelkou, zřizovatelkou a jednatelkou společnosti se stává Mgr. Miluše Pacíková, která postupně otevírá maturitní studijní obory Veřejnosprávní činnost a následně Sociální činnost, oba ve formě denního a dálkového studia.

Od roku 2002 škola sídlí v reprezentativní secesní budově na ulici T.G. Masaryka 456 ve Frýdku-Místku. Tato historická budova je chráněna památkovým úřadem. Nachází se v centru městské části Frýdek vedle Československé obchodní banky, v blízkosti hlavní tepny směrem na Český Těšín. Před budovou je umístěna památná busta prvního prezidenta T. G. Masaryka. Škola je vzdálena od vlakového a autobusového nádraží asi 10 minut pěší chůze.

K vybavenosti patří učebna výpočetní techniky, techniky administrativy, odborné jazykové učebny, vlastní posilovna, studovna s PC a knihovnou, překrásná a nově renovovaná aula, kantýna s bohatým sortimentem a mnoho dalších zajímavostí. Stravování zajišťujeme ve školní jídelně sousední školy. Rovněž ubytování lze zajistit na domovech mládeže v centru města.

V průběhu přípravy na budoucí povolání vykonávají žáci průběžnou i souvislou odbornou praxi dle zvolených studijních oborů, navštěvují kulturní, vědomostní a sportovní akce, účastní se odborných exkurzí, přednášek, besed, zážitkových preventivních programů, institucionálních návštěv a soutěží rozmanitého charakteru, v nichž dosahují mimořádných úspěchů a ocenění.

Absolventi mají ukončené úplné střední odborné vzdělání profesního typu, což jim dává kvalitní základ pro uplatnění na trhu práce a taktéž připravenost po stránce sociálně společenské, komunikativní i praktické nebo možnosti pokračování ve studiu na jazykových školách, vyšších odborných školách nebo školách vysokých.


Přeji všem čtenářům a zájemcům o studium, aby informace uveřejněné na našich internetových stránkách usnadnily rozhodování při výběru střední školy s dalšími navazujícími vzdělávacími programy. Současným žákům poskytnou základní studijní informace, absolventům připomenou jejich studijní léta a veřejnosti umožní nahlédnout do naší školní rodiny s atraktivní vzdělávací nabídkou, vysoce kvalitním týmem pedagogů i progresivním managementem školy.


Závěrem všem zájemcům a návštěvníkům našeho webu přeji pevné zdraví a šťastnou volbu.


Mgr. Miluše Pacíková
ředitelka školy