Nacházíte se zde:

Denní studium

Veřejnosprávní činnost

učební plán denního studia, kombinace předmětů mezi ročníky vyhrazena

Předmět zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
           
Povinné předměty
Český jazyk a literatura CJL * * * *
Anglický jazyk a konverzace AJK * * * *
Německý jazyk a konverzace NJK        
Ruský jazyk a konverzace RJK * * * *
Matematika MAT * * * *
Občanská nauka OBN * *    
Fyzika ZPV *      
Chemie ZPV *      
Biologie a ekologie ZPV   *    
Dějepis DEJ * *    
Zeměpis ZEM * *    
Tělesná výchova TEV * * * *
Aplikovaná psychologie APS     * *
Společenská kultura SPK   * *  
Právo PRA * * * *
Veřejná správa VES * * * *
Ekonomika a sociální politika ESP * *    
Technika administrativy TEA * *    
Písemná a elektronická komunikace PEK * * *  
Informatika a výpočetní technika IVT * * * *
Účetnictví UCE   * *  
Výběrové předměty
Eurospráva ERS       *
Průběžná odborná praxe PX   * * *