Nacházíte se zde:

Přijímací řízení

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 dle aktuálního sdělení MŠMT

 

Pro uchazeče formy dálkového studia je přijímací řízení průběžné, další informace Vám poskytne paní ředitelka Mgr. Miluše Pacíková na tel. 603 574 554

 

Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce nařízené státem naleznete zde, školní část přijímacího řízení se letos na naší škole nekoná.

Přijimací zkoušky na naší školu jsou v českém jazyce.

Uchazeči s dočasnou ochranou mají právo na prodloužení času o 25 % a na použití překladového slovníku.

 

Kritéria přijímacího řízení pro daný školní rok

Počty přijímáných žáků v obou formách studia

 

Soubory ke stažení

tiskopis přihlášky  

Denní forma vz

ke stažení

Dálková forma vz

ke stažení

 

 

 

Další informace

Maturitními předměty jsou...

v oboru Veřejnosprávní činnost:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo matematika (dle vlastního výběru žáka)
 • Právo
 • Veřejná správa
 • Praktická zkouška (maturitní práce z předmětu praxe - denní i dálkové studium)

v oboru Sociální činnost:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo matematika (dle vlastního výběru žáka)
 • Pedagogika a psychologie
 • Sociální péče a pečovatelství
 • Praktická zkouška (maturitní práce z předmětu praxe - denní i dálkové studium)

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří naše škola nevyhlásila, neboť se na Vás v případě Vašeho zájmu těšíme k prohlídce školy kdykoliv v průběhu školního roku, k osobnímu pohovoru po předchozí telefonické domluvě.

Školné

V případě přijetí ke studiu pro aktuální školní rok je stanoveno školné:

 • Denní studium ⇒13.000,- Kč/školní rok
 • Dálkové studium ⇒11.000,- Kč/školní rok
   

Naše činnost a aktivity

Celoročně spolupracujeme a různými institucemi stát.správy v oblasti veřejných i sociálních služeb. Účastníme se nejen bezplatných odborných praxí, ale také pomáháme různým organizacím, sdružením (např. ADRA, Podané ruce, občanská sdružení a niciativy) svou charitativní činností, formou sbírek, výrobků našich žáků, kulturních programů a dalšími aktivitami.

Rovněž spolupracujeme s dětskými domovy, domovy důchodců, a organizacemi nabízejícími pomoc handicapovanými spoluobčanům.

V rámci aplikace sociálního přístupu ke vzdělávání ke studiu na naší škole přijímáme také tzv. integrované žáky a příslušníky menšinových etnik.

Žáci získávají cenné praktické zkušenosti formou odborných praxí ve spolupracujících institucích dle zaměření svého studia. Žáci také školu reprezentují v řadě mimoškolních aktivit, ať už sportovních či kulturních a jazykových.