Nacházíte se zde:

Přijímací řízení

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Nevzali mě na střední, co můžu dělat?

Přijímačky_2024_CZ Přijímačky_2024_UA

Vzor odvolání proti nepřijetí žáka na střední školu

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 dle aktuálního sdělení MŠMT

Úplné znění ke dni 1. 1. 2024 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.

 

Uchazeči o dálkovou formu studia podávají přihlášky do 20.2.2024. K přihlášce musí být přiloženo poslední vysvědčení z předchozí školy. Studium je 5-leté. Výuka probíhá každé úterý ve školním roce vždy od 14.00 hodin a řídí se schváleným Školním vzdělávacím programem (ŠVP). Přijímací řízení se řídí stejnými pravidly jako pro denní studium (viz vyhláška MŠMT)
Další informace poskytuje ředitelka školy Mgr. Miluše Pacíková
Telefon: 603 574 554
Email: miluse.pacikova@ssosfm.cz
 

 

KRITERIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

 

Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce nařízené státem naleznete zde. 

 

Pro rodiče a žáky přihlášky na střední školy

Podrobnější návod s videopostupy

DiPSy Digitální přihlašovací systém

Podání přihlášky na střední školy

 

Přijímací zkoušky na naši školu jsou v českém jazyce.

Uchazeči s dočasnou ochranou mají právo na prodloužení času dle vyhlášky a na použití překladového slovníku.

 

Soubory ke stažení

tiskopis přihlášky  

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ

VE STŘEDNÍ ŠKOLE

 

ke stažení

LÉKAŘSKÝ POSUDEK

O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ

ke stažení

 

 

 

Další informace

Maturitními předměty jsou...

v oboru Veřejnosprávní činnost:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo matematika (dle vlastního výběru žáka)
 • Právo
 • Veřejná správa
 • Praktická zkouška (maturitní práce z předmětu praxe - denní i dálkové studium)

v oboru Sociální činnost:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo matematika (dle vlastního výběru žáka)
 • Pedagogika a psychologie
 • Sociální péče a pečovatelství
 • Praktická zkouška (maturitní práce z předmětu praxe - denní i dálkové studium)

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří naše škola nevyhlásila, neboť se na Vás v případě Vašeho zájmu těšíme k prohlídce školy kdykoliv v průběhu školního roku, k osobnímu pohovoru po předchozí telefonické domluvě.

Školné

V případě přijetí ke studiu pro aktuální školní rok je stanoveno školné:

 • Denní studium ⇒13.000,- Kč/školní rok
 • Dálkové studium ⇒11.000,- Kč/školní rok
   

Naše činnost a aktivity

Celoročně spolupracujeme a různými institucemi stát.správy v oblasti veřejných i sociálních služeb. Účastníme se nejen bezplatných odborných praxí, ale také pomáháme různým organizacím, sdružením (např. ADRA, Podané ruce, občanská sdružení a niciativy) svou charitativní činností, formou sbírek, výrobků našich žáků, kulturních programů a dalšími aktivitami.

Rovněž spolupracujeme s dětskými domovy, domovy důchodců, a organizacemi nabízejícími pomoc handicapovanými spoluobčanům.

V rámci aplikace sociálního přístupu ke vzdělávání ke studiu na naší škole přijímáme také tzv. integrované žáky a příslušníky menšinových etnik.

Žáci získávají cenné praktické zkušenosti formou odborných praxí ve spolupracujících institucích dle zaměření svého studia. Žáci také školu reprezentují v řadě mimoškolních aktivit, ať už sportovních či kulturních a jazykových.