Nacházíte se zde:

Přijímací řízení

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOlNÍ ROK 2023/2024 dle aktuálního sdělení MŠMT

 

Pro uchazeče formy dálkového studia je přijímací řízení průběžné, další informace Vám poskytne paní ředitelka Mgr. Miluše Pacíková na tel. 603 574 554

 

Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce nařízené státem naleznete zde, školní část přijímacího řízení se letos na naší škole nekoná.

 

 • Přihlášky uchazečů do 1. března 2023.
 • Uchazeč může konat JPZ 2x na jedné škole, pokud na tuto školu podá dvě přihlášky do různých oborů vzdělávání.
 • termín: 13. dubna 2023 (náhradní termín: 10. května 2023).
 • termín: 14. dubna 2023 (náhradní termín: 11. května 2023).
 • Podání zápisového lístku – do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků JPZ.
 •  

Přijimací zkoušky na naší školu jsou v českém jazyce.

Uchazeči s dočasnou ochranou mají právo na prodloužení času o 25 % a na použití překladového slovníku.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok

Počty přijímáných žáků v obou formách studia

Vše co potřebujete vědět o přijímacím řízení

Soubory ke stažení

tiskopis přihlášky pokyny k vyplnění přihlášky

Denní forma vz

ke stažení

ke stažení

Dálková forma vz

ke stažení

 

Další informace

Maturitními předměty jsou...

v oboru Veřejnosprávní činnost:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo matematika (dle vlastního výběru studenta)
 • Právo
 • Veřejná správa
 • Praktická zkouška (závěrečná práce z předmětu praxe - denní i dálkové studium)

v oboru Sociální činnost:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo matematika (dle vlastního výběru studenta)
 • Pedagogika a psychologie
 • Sociální péče a pečovatelství
 • Praktická zkouška (závěrečná práce z předmětu praxe - denní i dálkové studium)

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří naše škola nevyhlásila, neboť se na Vás v případě Vašeho zájmu těšíme k prohlídce školy kdykoliv v průběhu školního roku, k osobnímu pohovoru po předchozí telefonické domluvě.

V tom to období není možná návštěva třetích osob v naší škole z důvodu kovidových opatření!

Školné

V případě přijetí ke studiu pro aktuální školní rok je stanoveno školné:

 • Denní studium ⇒12.500,- Kč/školní rok
 • Dálkové studium ⇒10.500,- Kč/školní rok
   

Naše činnost a aktivity

Celoročně spolupracujeme a různými institucemi stát.správy v oblasti veřejných i sociálních služeb. Účastníme se nejen bezplatných odborných praxí ale také pomáháme různým organizacím, sdružením (např. ADRA, Podané ruce, občanská sdružení a niciativy) svou charitativní činností, formou sbírek, výrobků našich studentů, kulturních programů a dalšími aktivitami.

Rovněž spolupracujeme s dětskými domovy, domovy důchodců, a organizacemi nabízejícími pomoc handicapovanými spoluobčanům.

V rámci aplikace sociálního přístupu ke vzdělávání ke studiu na naší škole přijímáme také tzv. integrované studenty a příslušníky menšinových etnik.

Studenti získávají cenné praktické zkušenosti formou odborných praxí ve spolupracujících institucích dle zaměření svého studia. Studenti také školu reprezentují v řadě mimoškolních aktivit, ať už sportovních či kulturních a jazykových.


Dále bychom vás chtěli upozornit na nové znění § 60a odst. 6 školského zákona. Zápisový lístek odevzdá uchazeč řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Další podstatná změna nastala v § 60a odst. 7 školského zákona. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to však neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání.