Nacházíte se zde:

Maturitní zkouška

Časový rozvh zkoušek (jednotné zkušební schéma) bude ministerstvem stanoven nejpozději do 15. ledna 2023.

 

 

Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky žáků s PUP