Nacházíte se zde:

Harmonogram školního roku

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

T. G. Masaryka 456, 738 01 Frýdek-Místek

 

HARMONOGRAM ČINNOSTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

AKCE – ČINNOST

TERMÍN

DEN

POZNÁMKA

ZAHÁJENÍ – UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Nástup pedagog. pracovníků do školy

29. 8. 2022

PO

Provozní porada – 9,00

Opravné zkoušky - komisionální

30. - 31. 8. 2022

ÚT + ST

8,00 – 14,00

Schůzky předmětových komisí

Příprava školního roku 2022/23

31. 8. 2022

ST

 

Zahájení pravidelného školního vyučování

1. 9. 2022

ČT

8.00 hod. – všichni (denní studium)

 

 

 

 

Školení 1. pomoci, BOZP + PO pro nově přijaté studenty – VS 1A+SP 1A

2. 9. 2022/bude upřesněno

PÁ ... LI + LEP/TU

8.00 -11.30; zajistí KO

Zahájení pravidel. výuky – dálk. studia – SP + VS 3B, 4B a 5B

13. 9. 2022

 

ÚT

14.00 hod.

1. pololetí končí

31. 1. 2023

ÚT

 

2. pol. – ukončení šk.r.2021/2022

30. 6. 2023

 

PRÁZDNINY

Podzimní prázdniny

26. a 27. 10. 2022

ST - ČT

Pozn.: 28. 10. 2022 PÁ - státní svátek

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 – 2.1. 2023

ČT - PO

Zahájení vyučování v ÚT 3. ledna 2023

Pololetní prázdniny

3. 2. 2023

 

Jarní prázdniny

6. 2. - 12. 2. 2023

PO - NE

 

Velikonoční prázdniny

6. – 7. 4. 2023

ČT - PÁ

Pozn: 10. dubna 2023 PO –velikonoč. pondělí

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2022

PÁ / ST

Zahájení šk. vyučování 2023/24 - PO 4/9 2023

PEDAGOGICKÉ RADY - viz pozn. k harmonogramu *)

1/4 – hodnotící

21. 11. 2022

PO

13,30 hod.

Pololetní – klasifikační

25. 1. 2023

ST - 13,30 hod.

31. 1. - vysvědčení

3/4 – hodnotící

3. 4. 2023

PO

13,30 hod

  • Maturitní – klasifikační - VS4A+VS 5B

24. 4. 2023

 

PO

28. 4. - vysvědčení

  • Maturitní – klasifikační - SP4A+SP 5B

24. 4. 2023

 

PO

Pozn.: eventuálně termín bude upřesněn

Závěrečná – klasifikační

26. 6. 2023

PO

30. 6. - vysvědčení

KONZULTACE S RODIČI – TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Pouze 1. roč. DE – VS1A+SP1A

21. 9. 2022 (14/9)

ST

16.00 - LI + LEP

  • Čtvrtletní – DE (VS + SP)

21. 11. 2022

PO

14.30 - 16,30 hod

  • Třičtvrtiletní – DE (VS+SP)

3. 4. 2023

PO

14.30 - 16,30 hod

 

Termíny maturitních zkoušek

Opravná ústní MZ (šk.r.2021/22)

14. - 15. 9. 2022

ST - ČT/viz. web školy; vestibul

8.00 – 17.30

Společná část státní MZ - podzimní

1. – 2. 9. 2022

Pozn: dle pokynů Cermat; spádová škola - FM

DT+ PP; MZ P_2022

Přihlášky k MZ (jarní období)

Nejpozději do 25.11.2022

Pozn.: dle pokynů Cermatu

Průběh stát. část MZ– J_2023

2.5. - 17.6.2023 dle pok.CermDT+PP; MZ J_2023

  • pro rok 2023

Písemné práce / PP + DT

2. – 5. 5. 2023

Pozn. JEZUS

1.–3.roč DE– kultur. akce

Ukončení klasifikace VS 4A +VS 5B

21. 4. 2023

28. 4. - vysvědčení

Studijní volno

Pozn.: termín bude upřesněn

PO – PÁ

 

Ústní MZ – VS 4A + VS 5B

dle pokynů MŠMT a Cermatu

PO – PÁ

 

Ukončení klasifikace–SP 4A+SP5B

21. 4. 2023

28. 4. - vysvědčení

Studijní volno

Pozn.: termín bude upřesněn

PO – PÁ

 

Ústní MZ – SP 4A + SP 5B

dle pokynů MŠMT a Cermatu

PO - PÁ

*) temíny odevzdání ZP

Další akce organizované školou, EXKURZE – 2021/2022

Den otevřených dveří - DOD

Pozn.: Školu je možno navštívit kdykoli a v jakémkoli termínu – po dohodě s pověřeným pracovníkem školy

LVVZ – lyžařský výběr. kurs Bílá

Pozn.: termín bude upřesněn

PO - PÁ

1. roč. VS+SP/ +výběr z vyš.ročníků

Přijímací řízení SŠ - 1. roč.

Pozn.: termín bude upřesněn dle pokynů Cermatu a MŠMT... duben 2023 … a následně dle vyhlášky

Sportovně turistic. kurz–VS+SP3A

Pozn.: termín bude upřesněn

NE - PÁ

 

Školní výlety, exkurze

26. - 28. 6. 2023

PO - ST

TU + 1 pedag. dozor

Besedy na dané téma - (aula)

Pozn.: termíny budou upřesněny

 

 

Pozn.: exkurze - dle celoročního pl.

průběžně – dle možností školy

 

BOZP – sekretariát ŘŠ

RADA ŠKOLY

1. schůze RŠ – zahajovací

20. 9. 2022

ÚT

Ředitelství školy

2. schůze RŠ

17. 1. 2023

ÚT

- „ -

3. schůze RŠ – hodnotící

Pozn.: termín bude upřesněn

 

- „ -

             

 

Odborná praxe – předmět praxe

Průběžná odborná praxe

8. 9. 2022 – 22. 4. 2023

ČT – 1den/týden

VS 4A

8. 9. 2022 – 22. 4. 2023

ČT – 1den/týden

SP 4A

Souvislá odborná PX 2. a 3. ročníků VS + SP (DE + DÁ)

Pozn.: termín bude upřesněn dle pokynů Cermatu

PO – PÁ

Smluvená stanoviště odborné PX

Odborná praxe prodloužená

(žáci, kteří se nezúčastní STK)

Pozn.: termín bude upřesněn

 

 

 

*) POZNÁMKY K HARMONOGRAMU

Uzavření absence a klasifikace za I. pololetí

23. 1. 2023

PO

všechny ročníky

Uzavření absence a klasifikace za II. pololetí

 

21. 4. 2023

ÚT

VS 4A+VS5B (Vysv. 28. 4.2023)

21. 4. 2023

ÚT

SP 4A+SP 5B (Vysv. 28. 4.2023)

23. 6. 2023

1.+ 2.+ 3. ročník VS + SP

 

*) Termíny odevzdÁnÍ zÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Poslední závazný termín - VS 4A + seznam četby k MZ

28. 2. 2023

ÚT

DE

Poslední závazný termín - SP 4A + seznam četby k MZ

28. 2. 2023

ÚT

DE

Poslední závazný termín - SP 5B + seznam četby k MZ

28. 2. 2023

ÚT

Poslední závazný termín - VS 5B + seznam četby k MZ

28. 2. 2023

ÚT

 

 

 

 

STÁTNÍ SVÁTKY ČESKÉ REPUBLIKY

28. září 2022 – ST

Den české státnosti – státní svátek

28. říjen 2021 – PÁ

Den vzniku samostatného československého státu – státní svátek

17. listopad 2021 – ČT

Den boje studentů za svobodu a demokracii – státní svátek

1. leden 2023 – NE

Den obnovy samostatného českého státu

1. květen 2022 – PO

Svátek práce

8. květen 2022 – PO

Státní svátek – Den vítězství

 

 

Každoročně do 31. 1. a 30. 6. Provést písemné hodnocení plnění plánů předmětových komisí, plánu metodika výchovného poradenství a metodika prevence

 

 

Pozn.: Harmonogram činností je pracovním materiálem školy, který lze operativně změnit nebo doplňovat. Taxativně stanovené termíny akcí jsou smluvně vázané, ostatní data jsou uvedena orientačně.

 

 

 

Ve Frýdku-Místku 25. 8. 2022 Mgr. Miluše Pacíková

ředitelka školy