Nacházíte se zde:

Výsledky přijímacího řízení

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení jsou od 28.4.2022 zveřejněny na internetové stránce školy a ve škole seznamem přijatých žáků.

Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče /zákonný zástupce/ nezletilého žáka musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku výchovnému poradci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů)

Tito žáci jsou přijati:

PŘIJATI VS I VS II SP I SP II VS III SP III
             
ANO 6 40 5 32 1 48
ANO 8 43 10 35 4 47
ANO 9 46 12 39 7 49
ANO 11 31 13 10 23 27
ANO 29 50 16 53 79 28
ANO 14 33 17 70 25 50
ANO 15 34 22 67 48 62
ANO 38 37 44 68 26 77
ANO 19 18 61 66 72 24
ANO 36 41 55 65 74 78
ANO 20 42 59   75 81
ANO 21 45     76 84
ANO 64 56     80 86
ANO 54 58     2  
ANO 60 63     82  
ANO 71 51        
ANO 73 52        
ANO 85 57        
ANO 83 69