Nacházíte se zde:

Výzva č. 57

Naše škola je zapojena do projektu výzva č. 57

OP VV Výzva č. 57

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Cílem oblasti podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.