Nacházíte se zde:

Denní studium

Sociální činnost

učební plán denního studia, kombinace předmětů mezi ročníky vyhrazena

Předmět zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučovací předměty základní
Český jazyk a literatura CJL * * * *
Anglický jazyk a konverzace AJK * * * *
Ruský jazyk a konverzace RJK        
Matematika MAT * * * *
Občanská nauka OBN * *    
Fyzika ZPV *      
Chemie ZPV *      
Biologie a ekologie ZPV   *    
Dějepis DEJ * *    
Tělesná výchova TEV * * * *
Vyučovací předměty odborné
Estetická výchova ESV * *    
Zdravotní tělesná výchova ZTV     * *
Informatika a výpočetní technika IVT * * * *
Ekonomika a sociální politika ESP * *    
Psychologie PSY     * *
Pedagogika PED   * * *
Pečovatelství PEC * * *  
Sociální péče SOC   * * *
Zdravotní nauka ZDN * * *  
Osobnostní výchova OSV * *    
Organizace volného času OVC     * *
Právo PRA * *    
Praxe PX   * * *
Technika administrativy TEA *      
Písemná a elektronická komunikace PEK     *