Nacházíte se zde:

Absolvent

Nejen uplatnění a kompetence absolventa

Předpoklady absolventa Soukromé střední odborné školy Frýdek-Místek, s.r.o., oboru veřejnosprávní činnost

Čtyřleté studium určené pro chlapce a dívky z 9. tříd je ukončeno maturitní zkouškou.

Pětileté studium určené pro dálkovou formu ukončeno maturitní zkouškou.

Zkrácené studium určené pro dálkovou formu s již ukončeným středním vzděláním (výuční list) ukončeno maturitní zkouškou.

Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajištění a uplatnění ve všech oblastech veřejné správy, jako odborníky v oblastech státní správy i samosprávy obcí a krajů. Absolvent se může také uplatnit jako státní zaměstnec v různých institucích a především všude tam, kde je potřeba jednat s lidmi např.:

na městských a krajských úřadech, na úřadech práce, na územní správě sociálního zabezpečení, ve vězeňské službě, živnostenskéh úřady, stavební úřady, u probační a mediační služby, na matričních úřadech a podbně.

Kromě znalosti právního řádu ČR a základů správního řízení má absolvent také znalosti z mezinárodního práva, které uplatní i při studiu na VOŠ či VŠ ve specializovaných oborech "Eurospráva", "Územní správa", "Jurisdikční správa", apod. Pro studium tohoto oboru jsou v rámci úzké specializace na různé oblasti veřejné správy vyhlašována také zahraniční stipendia, která pomohou žákům při uplatnění nejen v ČR, ale v celé EU.