Nacházíte se zde:

Odborná praxe

Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu studia obou oborů vzdělání s maturitní zkouškou, které naše škola realizuje. Vychází z učebních plánů oborů veřejnosprávní činnost a sociální činnost.

Této oblasti věnuje  vedení školy mimořádnou pozornost, jelikož představuje důležitou složku v přípravě budoucích absolventů na praktickou část jejich budoucí profese. Odbornou praxi žáci vykonávají v průběhu 2.- 4. ročníku v různých veřejnosprávních a sociálních institucích našeho regionu. Tyto instituce jsou jak státního, tak privátního charakteru.

Níže uvedené instituce projevují trvale značný zájem o naše praktikanty a není výjimkou, že již během studia získávají příslib zaměstnání.

Odborná praxe probíhá u 2.- 3. ročníků v podobě souvislé praxe v délce 14-ti dnů (60 hodin) a u 4. ročníků průběžná (1x/týden, 6 hodin). Odborná praxe u dálkového studia oboru Veřejnosrpávní činnost i Sociální činnost je rovněž v podobě souvislé praxe; 2. - 4.ročník (rok/60 hodin), 5. ročník (90 hodin).

Možnosti a výběr zařízení pro vykon praxe
Sociální činnost Veřejnosprávní činnost
Penziony pro seniory Úřady práce
Dětské domovy Katastrální úřady
Denní stacionáře Hygienické stanice
Správa sociálního zabezpečení Bankovní instituce
Hospice a LDN Soudy
Charitativní sdružení a instituce Advokacie a notářství
SAGENA, s.r.o. Školské instituce a zařízení
Domovy pro seniory Ústavy sociální péče
Pečovatelské a asistenční služby Živnostenské úřady
Ústavy sociální péče Zdravotní pojišťovny
Školy a školky pro mentálně i tělesně postižené Pedagogicko-psychologické poradny
Azylové domy Obecní úřady
Domy na půl cesty Magistráty měst
Terénní služby Vazební věznice