Nacházíte se zde:

Aktuální informace

Exkurze v organizaci Podané ruce, z.s., Frýdek-Místek

Exkurze v organizaci Podané ruce, z.s., Frýdek-Místek

Dne 21.5.2024 proběhla exkurze v organizaci Podané ruce, z.s., jehož patronkou je naše známá česká zpěvačka Marta Kubišová. Přítomní byli žáci z 1 ročníků denního studia, obor sociální činnost, kteří měli možnost dozvědět se, že uvedená organizace nabízí službu osobní asistenci a canisterapii. Co to vlastně osobní asistence je a co nabízí? Jedná se o terénní službu, která je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Uvedená služba je poskytována všem těmto osobám od 1 roku. Nabízí podporu začleňování lidí se sníženou soběstačností do společnosti, umožňuje jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu, dochází tak k naplňování jejich potřeby v přirozeném prostředí s důrazem na zachování důstojnosti. Žáci měli možnost vidět a vyzkoušet si pomůcky, které se využívají při práci s klienty a také si v rámci skupinové práce zkusili kvíz, aby si sami ujasnili, zda sdělené informace pochopili správně a aktivně tak naslouchali vypravěče. Součástí exkurze nechyběla i ukázka canisterapie. Co nabízí canisterapie? Navazování kontaktu s pacienty, kteří obtížně komunikují a při práci s citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, mentálně postiženými, v logopedické a rehabilitační praxi, při výskytu apatie, u dlouhodobě nemocných dětí nebo jako součást komplexní terapie v geriatrii apod. Přítomní pejsci ukázali vše, co umí a přinesli i nám velikou radost a příjemný zážitek.

 

Dohled: Ing. Jarmila Štěrbová a Marcela Holková, DiS.

Organizátor: Marcela Holková, DiS.


Poslední změna: 23.05.2024 - 08:41 Zpět