Nacházíte se zde:

Aktuální informace

Exkurze Třinec

Dne 10.1. 2023 jsme využili možnosti navštívit 3 různá ústavní zařízení v Třinci, která spadají pod Centrum sociální pomoci Třinec.

Prvním zařízením byl Denní stacionář Paprsek, který je určen pro děti a mládež s různými druhy postižení, ve věku od 1roku do 18 let. Studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost mohli vidět práci profesionálních pracovnic s dětmi při dopoledních aktivizačních činnostech a také veškeré pomůcky pro péči i denní program. Velmi příjemnou chvilkou byla muzikoterapie s dětmi, kterou si užily nejen děti, ale i naši studenti.

Dalším zařízením, které jsme navštívili, byl Denní stacionář pro dospělé Radost pro osoby od 18 let s různými druhy postižení. Klienty jsme měli možnost vidět při běžných denních činnostech, stravování i relaxaci ve speciálních místnostech k tomu určených. Všechny místnosti jsou zařízeny dle potřeb klientů a také s velkým citem k tomu, co mají rádi, co se jim líbí a je pro ně srozumitelné a praktické, což bylo na spokojených klientech také vidět.

Třetí a závěrečná exkurze se konala v prostorách Azylového domu, kde jsme se mohli podívat do různých prostor pro maminky s dětmi bez domova. Stejně jako u předchozích zařízení jsme se dozvěděli velmi mnoho zajímavých a důležitých informací o provozu azylového domu, pomoci občanům bez domova, o denním programu a pomoci klientům s běžnými úkoly i administrativou.

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sociálním pracovnicím, které nám ochotně věnovaly celé dopoledne a poskytly studentům nekonečné množství informací.

A jak to vypadalo?


Poslední změna: 17.01.2023 - 10:01 Zpět