Nacházíte se zde:

Náplň - společná

Náplň maturitní zkoušky

Společná část maturtiní zkoušky  v roce 2023

 

Profilová část MZ

Maturitní zkoušky - jedná se o tematické zaměření pracovních listů, konverzační části maturitní zkoušky z cizího jazyka. Vytváří škola, platí pro všechny cizí jazyky, vyučované na naší škole.

 

    Seznam literárních děl     

     Verze.pdf

Tematické okruhy z cizích jazyků k ústní části Maturitní zkoušky

Anglický jazyk
 • Rodina
 • Práce a povolání
 • Domov a bydlení
 • Služby
 • Každodenní život
 • Společnost
 • Vzdělávání
 • Zeměpis a příroda
 • Volnočasové aktivity a zábava
 • Evropská Unie
 • Mezilidské vztahy
 • Možnosti práce v oblasti sociální péče nebo veřejné správy
 • Cestování a doprava
 • Práce s lidmi bez domova, závislými nebo zasaženými přírodní katastrofou
 • Zdraví a hygiena
 • Instituce zaměstnávající absolventy oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA NEBO SOCIÁLNÍ ČINNOST
 • Stravování
 • Literatura, včetně odborné
 • Nakupování
 • Můj domov – ČESKÁ REPUBLIKA
vypracovala za ankglický jazyk Mgr. Taťána Blahutová
Ruský Jazyk
 • Rodina, sociální zabezpečení a pomoc rodinám
 • Práce a povolání, žádost o práci, přijímací pohovor, životopis
 • Domov a bydlení, prodej a koupě movité a nemovité věci
 • Služby, hotelnictví a turismus
 • Každodenní život, organizace volného času
 • Společnost, pravidla slušného chování a vystupování
 • Vzdělávání, povinná školní docházka
 • Zeměpis a příroda, reálie Ruska
 • Volnočasové aktivity a zábava, mimoškolní organizace
 • Evropská unie, členské státy
 • Mezilidské vztahy, komunikační dovednosti
 • Možnosti práce v oblasti sociální práce nebo veřejné správy, povolání
 • Cestování a doprava, pojištění, podmínky
 • Práce s lidmi bez domova, závislými nebo zasaženými přírodní katastrofou, životní prostředí, příspěvky státu
 • Zdraví a hygiena, zdravotní pojištění
 • Člověk, kterého mám rád, vzhled a charakterové vlastnosti
 • Stravování, veřejné stravování
 • Prázdniny a dovolená, cestovní ruch
 • Nakupování, DPH, inflace
 • Můj domov – Česká republika, prezident a politický systém, státní symboly
vypracovala za ruský jazyk Ing. Irina Romaněnko