Nacházíte se zde:

Jednotné zkušební schéma - Písemné Čás. MZ

 

Státní maturita 2022 - Harmonogram - JARO 2022

 

Jednotným zkušebním schématem písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky (SČ MZ) pro jarní zkušební období ze dne 10. ledna 2022 MŠMT stanovilo časový rozvrh konání písemných prací
a didaktických testů SČ MZ.

Písemná práce z českého jazyka a literatury a písemné práce z cizích jazyků se budou konat ve středu 19. dubna, resp. ve čtvrtek 20. dubna 2022, a to převážně v dopoledních hodinách. MŠMT se k dopolednímu časovému rozvrhu přiklonilo na základě podnětů z řad pedagogických sdružení.

Didaktické testy SČ MZ se budou konat v období od 2. do 6. května 2022.

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ je k dispozici na webových stránkách  MŠMT.

nebo zde příloha 7 a příloha 8