Nacházíte se zde:

Jednotné zkušební schéma - Písemné Čás. MZ

 

Státní maturita 2023 - Harmonogram - JARO 2023

 

Jednotným zkušebním schématem písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky (SČ MZ) pro jarní zkušební období Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 na období 2.–5. května 2023. Časový rozvh zkoušek (jednotné zkušební schéma) bude ministerstvem stanoven nejpozději do 15. ledna 2023.