Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Ve školní roce 2021/2022 se pro  obě formy vdělávaní přijímací zkoušky na naší škole nekonají. Přijímat budeme žáky, kteří k nám podali přihlášku, podle zájmu o zvolený obor

Počty přijímáných žáků

Vše co potřebujete vědět o přijímacím řízení

Soubory ke stažení

tiskopis přihlášky pokyny k vyplnění přihlášky

Denní forma vz

  ke stažení

  ke stažení

Dálková forma vz

   ke stažení

 

Přihlášky v tabulkovém procesoru mají 2 listy (ouška)

Další informace

Maturitními předměty jsou...

v oboru Veřejnosprávní činnost:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo matematika (dle vlastního výběru studenta)
 • Právo
 • Veřejná správa
 • Praktická zkouška (závěrečná práce z předmětu praxe - denní i dálkové studium)

v oboru Sociální činnost:

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo matematika (dle vlastního výběru studenta)
 • Pedagogika a psychologie
 • Sociální péče a pečovatelství
 • Praktická zkouška (závěrečná práce z předmětu praxe - denní i dálkové studium)

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří naše škola nevyhlásila, neboť se na Vás v případě Vašeho zájmu těšíme k prohlídce školy kdykoliv v průběhu školního roku, k osobnímu pohovoru po předchozí telefonické domluvě.

Školné

V případě přijetí ke studiu pro aktuální školní rok je stanoveno školné:

 • Denní studium ⇒12.000,- Kč/školní rok
 • Dálkové studium ⇒10.000,- Kč/školní rok
   

Naše činnost a aktivity

Celoročně spolupracujeme a různými institucemi stát.správy v oblasti veřejných i sociálních služeb. Účastníme se nejen bezplatných odborných praxí ale také pomáháme různým organizacím, sdružením (např. ADRA, Podané ruce, občanská sdružení a niciativy) svou charitativní činností, formou sbírek, výrobků našich studentů, kulturních programů a dalšími aktivitami.

Rovněž spolupracujeme s dětskými domovy, domovy důchodců, a organizacemi nabízejícími pomoc handicapovanými spoluobčanům.

V rámci aplikace sociálního přístupu ke vzdělávání ke studiu na naší škole přijímáme také tzv. integrované studenty a příslušníky menšinových etnik.

Studenti získávají cenné praktické zkušenosti formou odborných praxí ve spolupracujících institucích dle zaměření svého studia. Studenti také školu reprezentují v řadě mimoškolních aktivit, ať už sportovních či kulturních a jazykových.


 Dále bychom vás chtěli upozornit na nové znění § 60a odst. 6 školského zákona. Zápisový lístek odevzdá uchazeč řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Další podstatná změna nastala v § 60a odst. 7 školského zákona. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to však neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání.

 Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít