Čím jsme prošli, co jsme zažili, co nás čeká

Účast na soutěžích

 • Naučná stezka - frýdecký les
 • Floorball
 • Středoškolské hry ASŠK
 • Sportovní hry - floorball a futsal
 • Sportovní den - soutěž "Výtvory ze sněhu"
 • T urnaj - stolní tenis-SH AŠSK Horolezecká stěna, bruslení
 • 14. ročník v mluveném projevu
 • Skupinová soutěž v jízdě na rotopedu
 • Sportovní dopoledne Okolo Frýdku cestička
 • Turistický kurz
 • Soutěže v anglickém a německém jazyce (obě první místa)

Divadlo a umění:

 • Divadlo Jiřího Myrona -Večer tříkrálový
 • Vzdělávací program knihovna
 • Týden s kronikou (návštěva kronikářky MěÚ FM)
 • Návštěva Frýdeckého zámku "Při světle svíček"
 • Pohybové divadlo Veselé skoky
 • Divadlo Fortissimo
 • Nová scéna Vlast - film Máj
 • Divadlo A.Dvořáka
  • Prodaná nevěsta
  • Kolotoč
  • Osidla smrti
 • Výuková lekce Židé ve Frýdku-Místku
 • Nová scéna Vlast - film Dalibor

Výstavy:

 • Historie Frýdku-Místku
 • Zámecké muzeum
 • Květiny - dekorace
 • Keramika - Ostrava
 • Fotografie - M. Prudký
 • Lekce ve spolupráci s Muzeem
 • Výuková lekce o renesanci, baroku s výstavou
 • Gotické umění, Erby
 • Umělci okolí Frýdku-Místku
 • Na pultě a pod pultem
 • Domov a bydlení
 • Labyrint - výstava prací studentů
 • Osudové osmičky
 • Výstava Ferdiše Duši

Protidrogová prevence

 • CNN rodinná terapie, zážitkové programy
 • Občanské sdružení Philadelphia
 • Kulturní a sportovní akce - zážitkové programy
 • Předvánoční besídky
 • Návštěva krizového centra Renarkon
 • Poradna pro ženy a dívky - beseda s psycholožkou
 • Návštěva OHS - dobrovolníci z SP 2 -osvětové materiály
 • Návštěva CNN FM- zařízení provádějící rodinnou terapii, zážitkové a jiné programy

Besedy a přednášky

 • První pomoc - školení studentů s praktickými ukázkami
 • Obecné zásady v případě ohrožení civilního obyvatelstva
 • Světový den jazyků-kvízy, soutěže, rozhlasová relace
 • Návštěva knihovny v rámci práce s nedostupnými materiály- beseda
 • Americké vánoce, americké velikonoce a tradice - beseda se studenty žijícími v USA
 • Student agency - možnosti studia a práce v zahraničí
 • Setkání s dealerkou anglických učebnic (nabídka studia na jazykových školách a v jazykových kurzech)
 • Beseda s agenturou zprostředkující pobyt oper v Anglii (3.a 4. ročníky)

Exkurze

 • Den otevřených dveří na Ostravské univerzitě
 • Návštěvy speciálních pracovišť "Podané ruce"
 • Instituce státní správy -okresní archív ve Frýdku-Místku
 • PČR - městská, státní
 • Hasičský záchranný sbor Frýdek-Místek
 • Domov důchodců - Gaudium, pracoviště Frýdek
 • Hygienická stanice - územní pracoviště Krajského úřadu Ostrava
 • Holešov - Po stopách Židů
 • Katastrální úřad
 • Živnostenský úřad
 • Magistrát města Frýdku-Místku- veřejné zasedání
 • Souvislé i průběžné praxe studentů na specializovaných smluvních pracovištích
 • Návštěva Vazební věznice Ostrava
 • Domov důchodců
 • Rehabilitační centrum
 • Diagnostický ústav Ostrava Hrabůvka
 • SPC ve FM
 • Léčebna pro dlouhodobě nemocné
 • Ústav soc.péče Frýdek-Místek
 • Protetika Frýdek-Místek
 • Hukvaldy - Muzeum L. Janáčka
 • Muzeum Český Těšín - Historie
 • Klub "Prostor" - návštěva nízkoprahového zařízení ve Frýdku-Místku
 • Olympiáda pro handicapované - Víceúčelová hala Frýdek-Místek
 • Návštěva občanského sdružení "Philadelphia"
 • exkurze v Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Pržno

Další významné akce školy

 • Účast na celostátní sbírce "Pomozte dětem ulice"
 • Účast na akci "Bílá pastelka" - dobrovolná sbírka
 • Účast studentů jako dobrovolníků při sbírkách Adra, Rozum a cit
 • Vytvoření nových webových stránek www.ssosfm.cz
 • Projekt "Bezdomovectví"
 • Výuková lekce na téma "Naši zmizelí sousedé"
 • Seznamovací pobyty studentů Palkovské Hůrky
 • Lyžařský kurz Horní Bečva, Ski areál Bílá


Přihlásit se:
Zapomenuté heslo?
PIXIO | Internetová agentura Zavřít